Sastāvdaļas

 1. TELESKOPISKS KĀTS
 2. TĪRĪŠANAS GALVA
 3. MIKROŠĶIEDRAS TĪRĪŠANAS DRĀNA
Lietošanas instrukcija

 1. Salieciet visas teleskopiskā kāta daļas un piestipriniet komplektācijā iekļauto tīrīšanas drānu.
 2. Enerģiski pārvietojiet teleskopiskā kāta apakšējo daļu uz augšu un uz leju, līdz tīrīšanas drāna ir gatava lietošanai.
 3. Sāciet tīrīšanu, vairākas reizes atkārtojiet 2. solī aprakstīto procesu, lai noņemtu visus netīrumus no drānas.
 4. Kad esat pabeidzis, izmazgājiet drānu, izspiediet to un nosusiniet.
Drošības brīdinājumi

 • Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.
 • Neizmantojiet sastāvdaļas, kas nav iekļautas izstrādājuma komplektācijā.
 • Neizmantojiet produktu, ja pamanāt, ka tas ir bojāts.
 • Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Bērni produktu drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
Produkta tīrīšana un apkope

 • Tīriet produktu ar mitru drānu un neagresīvu, spirtu nesaturošu mazgāšanas līdzekli.
 • Pēc tīrīšanas ļaujiet sastāvdaļām rūpīgi nožūt.
Pareiza atkritumu iznīcināšana

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem šāds produkts nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem. Pareizi atbrīvojoties no izstrādājuma, jūs novērsīsiet iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kuras pretējā gadījumā varētu izraisīt nepareiza rīcība ar šo produktu. Materiālu pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgajām iestādēm, savu sadzīves atkritumu savākšanas centru vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu. Ražotājs apliecina, ka produkts atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

You have successfully subscribed!
This email has been registered