Mūsu veikalos pieejamo produktu drošība un kvalitāte mums ir pirmajā vietā.

Mūsu pārdotajiem produktiem jāatbilst noteiktām drošības prasībām, kas nodrošina, ka lietošanas laikā produkti nedrīkst apdraudēt to lietotāju un citu personu drošību vai veselību. Norādīto ieteicamo bērna vecumu konkrētajam produktam uzņēmums ir ieguvis no produkta importētāja, izplatītāja, ražotāja vai pārstāvja.

Konkrēto ieteicamo bērna vecumu individuālā produkta lietošanai nosaka ražotājs, pamatojoties uz piemērojamajiem noteikumiem un bērna sensorā, motoriskā un garīgā attīstība un attiecīgie izmantošanas ierobežojumi.

Norādītajam ieteicamajam vecumam un/vai slodzei ir jākalpo par vadlīniju pirms produkta iegādes. Izvēloties piemērotāko produktu, ņemiet vērā bērna apstākļus un prasmes, kā arī viņa stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz to, atrodiet atbilstošu produktu, kas stimulēs bērna attīstību konkrētajās jomās. Lietojot produktu, ievērojiet ražotāja norādījumus par drošu un pareizu produkta lietošanu, kurus variet atrast šajā instrukcijā.

1. Rotaļlietas un produkti nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.

Ņemiet vērā, ka dažas rotaļlietas un produkti var būt bīstami bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem, tāpēc uz šiem izstrādājumiem ir viens no šādiem brīdinājumiem:

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Brīdinājums šāda grafiska attēla veidā:


Šim brīdinājumam ir pievienots skaidrojums par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ nepieciešams šis piesardzības pasākums. Šis punkts neattiecas uz rotaļlietām un produktiem, kas ir nepārprotami nepiemēroti bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem, to funkciju, izmēru, parametru, īpašību vai citu pamatotu iemeslu dēļ.

2. Rotaļlietas brīvā laika pavadīšanai

Norāde "rotaļlieta brīvā laika aktivitātēm" ir rotaļlieta lietošanai mājas apstākļos,kur atbalsta konstrukcija (pamats) aktivitātes laikā paliek nekustīga un rotaļlieta ir paredzēta, lai bērni varētu veikt kādu no šādām darbībām: lēkšana, rāpšanās, šūpošanās, slīdēšana, griešanās, rāpošana vai jebkuru no iepriekš minētajām darbībām kopā.

BRĪDINĀJUMS! Tikai lietošanai mājas apstākļos!

Rāmim piestiprinātajām rotaļlietām brīvā laika pavadīšanai un, ja nepieciešams, citām rotaļlietām brīvā laika pavadīšanai ir pievienota instrukcija, kurā norādīts, ka ar noteiktiem laika intervāliem ir jāpārbauda un jāuztur kārtībā galvenās produkta detaļas (atsperes, stiprinājumi, balsti), un uzsvērts, ka, ja šādas pārbaudes netiek veiktas, var notikt kritieni vai pilnīga apgāšanās (piemēram, pirms katras produkta lietošanas reizes pārbaudiet produkta stāvokli: montāžu, aizsardzību, plastmasas daļas un/vai elektriskās daļas). Regulāri pārbaudiet drošības un pamata elementus un, ja nepieciešams, pievelciet vai piestipriniet tos un, ja atklājiet defektu, nelietojiet izstrādājumu, kamēr tas nav novērsts. Neievērojot norādījumus, produkts var krist, apgāzties vai radīt citus bojājumus. Ražojumam jāpievieno arī rotaļlietas pareizas montāžas instrukcija, kurā norādīts, kuras detaļas var būt bīstamas, ja tās nav pareizi samontētas.

You have successfully subscribed!
This email has been registered